Novas: Xeral
Estás aquí: Inicio \ Novas \ Xeral
O polígono xa forma parte do Rexistro Autonómico de Entidades de Carácter Ambiental.

O polígono xa forma parte do Rexistro Autonómico de Entidades de Carácter Ambiental.

23 xullo, 2019 Xeral

Unha das inquietudes da Asociación de Empresarios do Polígono é a de promover unha relación de sustentabilidade entre o mundo da empresa e a súa contorna natural a través de medidas que  mitiguen e revertan o impacto da actividade fabril e comercial no quecemento global e na perda de biodiversidade.

Neste sentido, a entidade empresarial ha vindo realizando distintas actividades e estudos encamiñados ao fomento do aforro enerxético e á redución das emisións xeradas polas empresas situadas no polígono; así como á progresiva transformación das súas zonas verdes nun espazo natural de esparexemento que integre ao polígono na paisaxe. A última medida que, neste sentido, tomouse é a contratación de  COREGAL como xestor único de residuos, o que permitirá ter datos reais do volume de residuos xerado na nosa área empresarial, así como a toma de medidas orientadas á súa valorización.

Todos estes factores foron valorados positivamente pola Dirección  Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Xunta de Galicia para incluír á organización empresarial no Rexistro Autonómico de Entidades de Carácter Ambiental, a pesar de que a asociación non ten un carácter exclusivamente ambiental.

Esta inscrición facilitará a participar do polígono de Bértoa en programas e subvencións orientadas  minorar o impacto da actividade humana na contorna natural.

Outras novas

Todas as noticias relacionadas co Polígono de Carballo ou que poidan ser de interese para as empresas que o compoñen.