Sustentabilidade

Estás aquí: Inicio \ El polígono \ Sustentabilidade

O tecido asociativo do Polígono de Carballo actúa como canle para transformar en actuacións concretas o interese das empresas e usuarios do noso parque industrial en contribuír ao desenvolvemento da súa contorna.

As nosas actuacións están aliñadas cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable de Nacións Unidas (ODS), concretamente con cinco deles:

Somos conscientes de que non resultaría útil impulsar este tipo de de iniciativas de forma illada polo que promovemos un permanente dialogo e colaboración cos nosos distintos grupos de interese (Administracións, centros de ensino, terceiro sector, etc.), convencidos de que a responsabilidade empresarial xa non só se cingue aos intereses particulares ou grupales, senón que contempla tamén a necesidade de crear dinámicas que contribúan ao ben común.