Novas: Xeral
Estás aquí: Inicio \ Novas \ Xeral
A ampliación supera o trámite de avaliación ambiental.

A ampliación supera o trámite de avaliación ambiental.

28 xuño, 2023 Xeral

O pasado luns 26 publicábase no DOG o informe ambiental estratéxico simplificado do PEOSE correspondente á ampliación da nosa área empresarial. O informe sinala que a intervención non ten efectos significativos no medio polo que non terá que someterse á avaliación ambiental estratexia ordinaria.

A Lei 3/2022, do 18 de outubro, de áreas empresariais de Galicia integra no procedemento de aprobación dos PEOSE a súa avaliación ambiental estratéxica, unha avaliación que se tramita pola vía simplificada sempre que o informe da devandita avaliación non determine que o PEOSE pode ter un impacto significativo no medio, nese caso habería que tramitar a avaliación ambiental estratéxica pola vía ordinaria.

O pasado luns 26 publicouse no DOG o informe ambiental estratéxico de Plan Estructurante de Ordenación do Chan Empresarial (PEOSE) correspondente á nosa ampliación que sinala que o mesmo non ten efectos significativos no medio polo que non terá que someterse á avaliación ambiental estratexia ordinaria. Isto permitirá continuar coa seguinte fase de tramitación do PEOSE e poder cumprir, así, os prazos comprometidos no seu momento pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Con todo, o informe elaborado pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostenibilidade e Cambio Climático, fixa unha serie de determinacións que se deberán ter en conta nas seguintes fases de tramitación:

  • No deseño do sistema viario interno e nas súas conexións externas terase en conta as observacións e suxerencia realizadas pola Comunidade de Propietarios do Polígono, a Axencia Galega de Infraestruturas e o Concello de Carballo.
  • Revisar o ordenamento proposto para o sector A con a finalidade de evitar afeccións ás zonas húmidas con maior valor ambiental, especialmente nas que se constatou a presenza das especio ameazada Euphorbia uliginosa.
  • Atender ás medidas protectoras expostas pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural no referente á conservación dun muíño tradicional localizado no sector A.
  • A nova estación depuradora de auga residuais (EDAR) planificada deberá estar operativa antes da posta en servizo da actuación empresarial proxectada, tendo en conta que as augas residuais do polígono actualmente son conducidas ao EDAR de Carballo, o cal non ten capacidade para seguir asumindo os caudais da zona industrial e ademais o colector de saída da zona industrial provoca frecuentes alivios a Rego dá Balsa.

Así mesmo o informe de avaliación ambiental fai referencia á necesidade de valorar a implantación dun servizo de transporte público colectivo ao polígono, dada a entidade que vai alcanzar tras esta ampliación.

Adxuntos:
Outras novas

Todas as noticias relacionadas co Polígono de Carballo ou que poidan ser de interese para as empresas que o compoñen.